Kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiver

Fredag, 24. april 2015

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Erhvervsmæssig kørsel er:
•    kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
•    kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
•    kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Sådan indberettes i eIndkomst
Det udbetalte beløb skal indberettes i felt 48, med mindre der er udbetalt kørselsgodtgørelse sammen med honorarer, så skal felt 36 eller 38 anvendes.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse     2015     
Kørsel (bil eller motorcykel)
op til 20.000 km./år
3,70 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel)
ud over 20.000 km./år
2,05 kr./km
Kørsel på egen cykel, knallert
eller EU-knallert
0,52 kr./km

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen.
Hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser, end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Kørselsfradrag i stedet for kørselsgodtgørelse
Medarbejderen kan ikke både få godtgørelse og kørselsfradrag. Udbetaler arbejdsgiver ikke skattefri kørselsgodtgørelse, kan medarbejderen i stedet få kørselsfradrag.

Et fast beløb udløser skattepligt
Godtgørelsen skal udregnes efter det faktiske antal kilometer. Får medarbejderen et fast beløb i godtgørelse uafhængigt af den faktiske kørsel, så er beløbet skattepligtigt som almindelig løn.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig