Momsregnskab - hvilke krav er der til det?

Onsdag, 20. maj 2015

Er virksomheden momsregistreret, skal der føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser. Ved udgangen af hver momsperiode skal der opgøres den moms, som virksomheden indberetter til SKAT.

Momsregnskabet
Regnskabet skal vise, hvor meget virksomheden skal indberette og betale i moms. Det skal som minimum indeholde en konto for:

 • Købsmoms
 • Salgsmoms

Handler virksomheden med udlandet, skal regnskabet, alt efter om der både er køb og salg med udlandet, også indeholde en konto for:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - varer)
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - ydelser)
 • Salg af varer til andre EU-lande (momsangivelsens to rubrikker B - varer)
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik B - ydelser)
 • Eksport til lande uden for EU mv. (momsangivelsens rubrik C).

Har virksomheden fradrag for energiafgifter, så kan det være nødvendigt, at regnskabet indeholder en konto for:

 • Olie- og flaskegasafgift
 • Elafgift
 • Naturgas- og bygasafgift
 • Kulafgift
 • Vandafgift

Grundlaget for momsregnskabet
De momsbeløb, der skal indberettes til SKAT, skal findes i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. For at sikre, at alle bilag er med i virksomhedens regnskab, skal beholdningen i f.eks. kasse og bank jævnligt afstemmes med den faktiske beholdning, f.eks. på bankkontoudtog eller ved optælling af kassen.

Forretningsregnskab skal være opdateret, inden der indberettes moms.

Virksomheden skal medregne alle bilag dateret i den momsperiode, der indberettes for. Det gælder også, selv om beløbet på købs- eller salgsfakturaen ikke er betalt.

Bogføringsprogram
Momsen bliver bogført automatisk, når registreringen af bilag foretages i et bogføringsprogram. For nystartede skal der dog foretages en korrekt opsætning af momskoden på de enkelte konti inden bogføringsprogrammet tages i brug – det hjælper din revisor dig gerne med.

Virksomheden skal selv sørge for at opgøre momsen af momsperiodens kreditkøb og kreditsalg, hvis bogføringsprogrammet ikke gør det automatisk.

Hvis programmet indeholder et debitor- og kreditorregnskab, bliver momsen af periodens kreditkøb eller kreditsalg bogført automatisk.

Dokumentation – bilag
Alle poster skal være dokumenteret med bilag. Hvis et bilag ikke opfylder kravene, kan det betyde, at retten til at trække momsen på bilaget fra mistes.

Krav til faktura
Anvendes faktureringssystem eller fortrykte fakturaformularer skal følgende fremgå heraf:

 • Fakturadato (Fakturadatoen afgør, hvornår fakturaen skal medregnes momsmæssigt)
 • Fortløbende fakturanummer
 • Virksomhedens momsregistreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
 • Virksomhedens navn og adresse. Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
 • Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadato
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb
 • Har virksomheden både momspligtigt og momsfrit salg til samme kunde, skal det fremgå, hvilket beløb momsen er beregnet af

Krav til kassebon
Anvendes kasseapparat, skal det kunne udskrive både kassebon og revisionsstrimmel og følgende skal fremgå heraf:

 • Virksomhedens navn eller registreringsnummer (cvr-nr./se-nr.)
 • Udstedelsesdato
 • Varens art
 • Momsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusiv moms

Det er vigtigt, at overholde faktureringskravene, da købers mulighed for at trække momsen fra blandt andet afhænger af, at bilagene overholder reglerne.

Gem regnskabsmaterialet i fem år
Regnskabsmateriale skal gemmes i 5 år - også selvom virksomheden lukker. Regnskabsmateriale, der vedrører anskaffelse og ombygning af ejendomme, skal opbevares i 10 år.

Regnskabsmateriale er alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig