Skat af telefon og internet som selvstændig

Søndag, 13. januar 2019

Har man en personligt ejet virksomhed og bruger arbejdstelefonen og/eller internettet privat, bliver man beskattet af samlet 2.800 kroner årligt.

Fri telefon
Har man fri telefon til rådighed hele året, skal der skrives 2.800 kroner i rubrik 462 på selvangivelsen i TastSelv.

Fri telefon omfatter:

  • En almindelig fastnettelefon.
  • En mobiltelefon: Selvom en mobiltelefon også kan bruges til at gå på internettet med, bliver den skattemæssigt betragtet som en telefon. iPhones, PDA'er og lignende smartphones regnes derfor som telefoner.
  • Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
  • Sædvanlige telefonserviceydelser, f.eks. telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer-funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Dette ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området

I virksomhedens skatteregnskab skal der trækkes 2.800 kroner fra telefonudgiften. Skal der både betales skat af telefon og internet, skal der kun trækkes samlet 2.800 kroner fra.

Man bliver beskattet af fri telefon, hvis man blot én gang tager arbejdsmobiltelefonen med hjem, eller hvis man driver sin virksomhed fra den private bolig.

Internet
Der skal ikke betales skat af fri internetforbindelse, hvis virksomheden drives fra hjemmet, eller hvis forbindelsen via computeren giver adgang til virksomhedens netværk (dvs. adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når man er på arbejde i virksomheden).

Hvis internetforbindelsen ikke opfylder et af de to krav, bliver man beskattet af 2.800 kroner årligt. Der skal så skrives 2.800 kroner i rubrik 462 på selvangivelsen i TastSelv.

Fri internetforbindelse omfatter:

  • Adgang til og brug af internet via både faste og trådløse forbindelser.
  • Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen.
  • Abonnementsudgifterne til internetadgangen. 

I virksomhedens skatteregnskab skal der trækkes 2.800 kroner fra internetudgiften. Skal man både betale skat af fri telefon og internet, skal man stadig kun trække samlet 2.800 kroner fra.

Rådighed over telefon eller internet en del af året
Hvis man kun har sin arbejdstelefon eller internetforbindelse til privat rådighed en del af året, skal der kun betales skat af et beløb, der svarer forholdsmæssigt til det antal måneder af året, man har haft rådighed over telefonen og internetforbindelsen.

Beløbet, man skal beskattes af, beregnes ved at tage værdien, dividere den med 12 måneder og gange med det antal måneder, man råder over telefonen eller internetforbindelse.

I skatteregnskabet skal man trække værdien af privat rådighed af telefonen eller internetforbindelsen fra den samlede udgift minus de måneder, man ikke råder over dem.

Eksempel
Man har fri telefon til rådighed 5 måneder af året. Regnestykket hedder så: 2.800 (kroner) / 12 (måneder) x 5 = 1.167 kroner. Der skal så skrives 1.167 kroner i rubrik 462 på selvangivelsen i TastSelv.
I forhold til skatteregnskabet, hedder regnestykket: 2.800 - 1.633 = 1.167 kroner.

Eksemplet gælder satsen for 2019.

Ægtefællerabat
Hvis et ægtepar begge betaler skat af fri telefon og/eller internetforbindelse hele året, kan begge få rabat på 25 procent. Beløbet parret bliver beskattet af, bliver så 2.100 kroner årligt for hver.

Parret skal skrive 2.800 kroner i rubrik 462 på deres respektive selvangivelser i TastSelv.
I skatteregnskabet skal der trækkes 2.100 kroner fra udgiften til telefon/internet.

For at få rabat skal man opfylde følgende betingelser:

  • Man skal være gift eller registrerede partnere.
  • Man skal være samlevende ved årets udgang.
  • Parrets samlede skattepligtige værdi af goderne i indkomståret skal udgøre mindst 3.700 kroner. Det vil sige, at ægteparret inden for indkomståret til sammen skal beskattes af goderne i mindst 8 måneder hver. 

Hvis man er blevet gift i løbet af indkomståret, har man ret til ægtefællerabatten for hele indkomståret. Det gælder, uanset hvor sent på året, man har giftet sig.

Computer
Har man en arbejdscomputer med tilbehør for at kunne arbejde hjemmefra, skal der ikke betales skat af dette. Heller ikke selvom computeren bruges privat.

 

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig