Håndværkerfradraget genindføres

Onsdag, 29. juli 2015

Lige efter valget i juni blev en række partier i Folketinget enige om at genindføre BoligJobordningen – det såkaldte håndværkerfradrag. Ordningen genindføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.

Håndværkerfradraget 2015
Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014, hvilket vil sige, at der kan opnås fradrag for udgifter til håndværkerens arbejdsløn inklusive moms, men ikke til udgifter til materialer. Udgifter til hjælp i hjemmet kan ligeledes fratrækkes. Der kan som i 2014 maksimalt fradrages med op til 15.000 kroner per person – maksimalt 30.000 kroner for et ægtepar.

Der kan kun opnås fradrag for arbejdsløn, og man må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeserviceordningen). Nedenfor ses en liste over, hvilke ydelser, der blandt andet kan opnås fradrag for.

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

 • Almindelig rengøring
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Børnepasning i hjemmet
 • Almindeligt havearbejde m.m.
 • Havearbejde og snerydning.

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation, forbedring eller udskiftning af diverse installationer
 • Maler- og tapetsererarbejde

Der er en række arbejder, der ikke giver håndværkerfradrag. Denne liste kan ses på SKATs hjemmeside via dette link.

Håndværkerfradraget fra 2016
I 2016 er der lagt op til, at ordningen skal have en grønnere profil. Samtidig foreslås det, at fradraget hæves fra 15.000 kroner til 18.000 kroner, men skal så være to-delt. Det vil sige, at der maksimalt skal kunne opnås 6.000 kroner i fradrag for serviceydelser (børnepasning, rengøring, haveservice mv.) og maksimalt 12.000 kroner for håndværksydelser.

Partierne bag aftalen vil i efteråret drøfte, hvordan den konkrete udformning af ordningen vil se ud fra 2016.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig