CVR nummer og virksomhedsnavn på firmabilen - undgå bøder

Fredag, 2. oktober 2015

Siden den 1. januar 2013 har der været en regel om, at alle vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, skal forsynes med oplysning om virksomhedens CVR nummer og navn.

Ejere og brugere af vare- og lastbiler, der er omfattet af reglen, skal være opmærksom på, at SKAT tager reglen meget alvorlig og vil udstede bøder i de tilfælde, hvor den ikke overholdes.

Vestre Landsret har i en sag medgivet SKAT at bøden for 1. gangstilfælde skal fastsættes til 5.000 kr., da det af lovens forarbejde tydeligt fremgår, at dette skal være normalbøden i førstegangstilfælde.

Ifølge SKAT vil bøderne være 10.000 kr., 15.000 kr. og 22.500 kr. for henholdsvis anden, tredje og fjerdegangstilfælde, hvor reglen ikke er overholdt. Bøderne gælder per bil og er ikke fradragsberettigede.

Bemærk, at reglen ikke kun gælder for håndværksvirksomheder, men også for andre, der anvender de omhandlende køretøjer - f.eks også biler tilhørende slagterforretninger, møbelforretninger og boghandlere mv.

Krav til oplysningerne
Er der en registreret bruger af vare- og lastbilen, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn, kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.
Oplysningerne
• skal være synlige og letlæselige • skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- og lastbilen
• skal stå på venstre og højre side af vare- og lastbilen
• må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- og lastbilen
• kan fastgøres på vare- og lastbilen med selvklæbende plastfolie

CVR-nummer skal anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal som »CVR« efterfulgt på linje eller nedenunder af CVR-nummerets 8 cifre. På vare- og lastbiler skal virksomhedsnavn anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. På vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons, der opfylder kravene i bekendtgørelse om godskørsel om mærkning af navnet på den registrerede bruger, skal alene anføres CVR-nummer.

Hvor skal oplysningerne sidde på bilen
Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan f.eks fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvem har ansvaret
Det er den registrerede ejer af bilen, der har ansvaret for, at oplysningerne om tydeligt firmanavn eller logo og CVR-nummer er placeret korrekt og har den rigtige størrelse.

Hvis der er en registreret bruger af bilen, der er forskellig fra ejeren, er det ham eller hende, der har ansvaret for, at oplysningerne er placeret på bilen i henhold til reglerne.

Leasing
Ved langvarig leje eller leasing af en bil til udelukkende erhvervsmæssig brug, er det som hovedregel den person, der lejer eller leaser bilen, der bliver den registrerede bruger. Derfor er det lejeren/leasingtagerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen. 
Ved kortvarig udlejning, hvor lejeren ikke bliver den registrerede bruger af bilen, er det biludlejerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.

Køretøjer, der ikke er omfattet af reglerne
Biler på papegøjenummerplader eller biler som har mærket med teksten "Bilen må bruges privat" (en mærkat som rekvireres fra SKAT), er ikke omfattet af reglerne og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer.

Derudover er en del specialkøretøjer fritaget for reglerne.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig