Skattekontoen

Søndag, 10. januar 2016

Skattekontoen viser en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Virksomheden har en skattekonto for hvert CVR-nr. Har virksomheden flere CVR-numre, er der en skattekonto for hvert CVR nummer.

Indberetning
Når der er indberettet, f.eks. moms, fremgår indberetningen dagen efter på skattekontoen.

Betaling
Når der er indberettet på TastSelv Erhverv, modtager man en kvittering, hvor det fremgår, hvornår sidste betalingsfrist er samt en betalingslinje, som skal bruges til indbetaling.

Betal tidligst fem hverdage før sidste betalingsdag
Hvis man betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at pengene kommer retur. Det anbefales derfor, at man betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Man kan ikke øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster
Den ældste, forfaldne post bliver altid dækket først. Derfor anbefales det, at der logges på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme skattekontoen.

Penge tilgode
Beløb som virksomheden har tilgode på Skattekontoen, udbetaler SKAT til virksomhedens NemKonto. Der er en standard udbetalingsgrænse på 100 kr., som betyder at det kun er beløb på 100 kr. eller derover, der udbetales. Virksomheden kan selv ændre udbetalingsgrænsen under menuen Udbetalingsgrænse.

Det dækker skattekontoen
Skattekontoen giver et samlet overblik over, hvad der er indberettet og betalt, og hvad man skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. Man kan også se eventuel gæld, som er sendt til inddrivelse.

B-skat rater ved personlig virksomhed er ikke omfattet af skattekontoen.

Procedure for rykkere
Hvis der ikke betales til tiden, løber der renter på det skyldige beløb. Skylder man over 5.000 kr., får man en rykker i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv. Hvis man ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Dag-til-dag-renter
Renter vil blive beregnet som en saldorente. I praksis vil det sige, at der én gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente med en fælles rentesats og renters rente. Rentesatsen er 0,8 procent om måneden, og denne rente er ikke fradragsberettiget.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig