Ændrede krav - for godtgørelse af elafgift

Mandag, 28. marts 2016

Den 1. april 2016 bliver det en betingelse for godtgørelse af elafgift, at købers (virksomhedens) CVR-nr. fremgår af fakturaen fra el-leverandøren.

Når man får sin elafgiftsopkrævning efter 1. april 2016, er det altså en god ide at sikre sig, at ens virksomheds CVR – eller SE nummer står på fakturaen fra el leverandøren. Er det ikke tilfældet, bør man få annulleret fakturaen og få en ny korrekt faktura, for at sikre sig ret til at få godtgjort elafgiften.

Krav til faktura
Som dokumentation for godtgørelse af elafgift skal fakturaen pr. 1. april 2016 indeholde følgende oplysninger:

   • Udstedelsesdato

   • Sælgers navn og adresse
   • Varemodtagers (købers) navn
   • Leveringssted • Aftagenummer
   • Afgiftens størrelse pr. aftagenummer
   • Købers CVR-nr. eller SE-nr.

Ud over disse krav til fakturaen er momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af elafgift betinget af, at det fremgår af købsaftalen, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af købers CVR-nr. eller SE-nummer.

Det er den momsregistrerede købers ansvar at oplyse sit CVR- eller SE-nr. til el-leverandøren.

Udlejning
I forhold til udlejning af fast ejendom skal udlejer til hver momsregistreret lejer mindst en gang om året lave en specificeret opgørelse over, hvilket forbrug af elektricitet den enkelte momsregistrerede lejer har, og sende denne opgørelse til lejerne.

Lejerne tager derefter selv via deres momsangivelse godtgørelse for elafgiften i samme omfang, som vedkommende lejer har fradragsret for moms i øvrigt.

Er man lejer og får el leveret via udlejer, bør man sikre sig, at udlejer er opmærksom på ovennævnte regler.

Engrosmodellen
Ovennævnte krav hænger sammen med indførelse af Engrosmodellen, der træder i kraft den 1. april 2016.

Med engrosmodellen vil man udelukkende modtage elregninger fra el-leverandøren. Mange el-kunder modtager i dag to elregninger - én fra el-leverandøren og én fra forsyningsselskabet. Det bliver afskaffet.

Efter engrosmodellens indførelse vil man som udgangspunkt kun have kontakt med el-leverandøren, og det vil være el-leverandøren, der skal kontaktes, hvis der opstår strømafbrydelse eller andre problemer. El-leverandøren kontakter herefter forsyningsselskabet.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig