Portoudlægsreglen for postordrevirksomheder ophæves

Fredag, 2. september 2016

Den særlige regel med portoudlæg, der betyder, at postordrevirksomheder under visse betingelser kan fakturere porto- og ekspeditionsudgifter uden moms, ophæves fra 1. januar 2017, fordi der ikke er hjemmel til denne.

Langt de fleste postordrevirksomheder – især netbutikkerne – lægger ikke moms på det gebyr, som de opkræver til dækning af porto- og ekspeditionsudgifter. Det gør de ikke, fordi de anvender en særlig regel for portoudlæg.

Kort om udlægsreglen
Udlægsreglen er kun interessant for virksomheder, der bruger Post Danmark til at bringe deres pakker ud og som sælger til private og/eller virksomheder, skoler og organisationer mv., som intet - eller kun begrænset – momsfradrag har.

Reglen indebærer, at de opkrævede gebyrer bogføres på en særskilt konto, hvorpå udgifterne til køb af porto kan modposteres, så der kun beregnes moms af den del af betalingen, som dækker ekspeditionsydelsen.

Reglen ophæves
Udlægsreglen ophæves fra 1. januar 2017. Fakturaer der udstedes efter denne dato kan ikke længere anvende de hidtidige udlægsregler. Det medfører, at virksomhederne skal opkræve moms af forsendelses- og portogebyrer, når kunderne skal betale
for varernes forsendelse.

Reglen ophæves, fordi SKAT er nået til den konklusion, at der ikke er hjemmel til denne ordning, hverken i momsloven eller i EU’s momssystemdirektiv.

Ændring af bogføringssystem
Som følge af ændringerne er det vigtigt, at e-handelsvirksomheder m.fl., der hidtil har anvendt særordningen, får tilrettet deres bogføringssystem til at fakturere porto-og ekspeditionsgebyrer med moms efter momslovens almindelige regler.

Foretages ændringerne ikke, risikerer virksomheden en momsmæssig efterregning på 20 % af det opkrævede gebyr og porto, fordi det i så fald anses for at inkludere moms.

Momslovens almindelige udlægsregler
Vær opmærksom på, at ændringen kun gælder de virksomheder, som har anvendt særordningen for e-handelsvirksomheder m.fl.

Virksomheder, der opfylder momslovens almindelige bestemmelser for at kunne anvende udlægsreglerne, kan fortsat anvende disse.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at anvende de almindelige udlægsregler:
1. Udgiften skal være afholdt i kundens navn.
2. Udgiften skal være afholdt for kundens regning.
3. Virksomheden skal føre en særlig konto, hvorpå udlæggene registreres

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig