Moms ved salg og gratis overdragelse af overskudsvarer

Onsdag, 12. oktober 2016

Virksomheder indenfor non-food og fødevarer brancherne har ofte en form for overskudslagre af varer der er blevet forældet og umoderne eller af den ene eller anden årsag ikke kan sælges.

Det kan i den forbindelse være relevant at overveje en donation af disse varer til nødhjælps-organisationer, andre almenvelgørende og almennyttige organisationer mv.

Virksomhederne skal her være opmærksomme på at der er stor forskel på den momsmæssige behandling med hensyn om der modtages betaling for varerne eller de doneres gratis.

Der forudsættes af virksomhederne har fratrukket hele købsmomsen ved anskaffelsen af de varer der nu ønskes doneret eller solgt for et symbolsk beløb.

Moms ved salg af overskudsvarer
Overskudsvarer, som f.eks. tøj, kan sælges til nødhjælpsorganisationer og andre almen-velgørende og almennyttige organisationer til en lav pris og nøjes med at betale salgsmoms af denne lave pris som der betales for varerne også selv om prisen er væsentlig under indkøbs- produktionsprisen.
Det er en forudsætning at der er tale om varer, som for virksomheden udgør "overskudsvarer", dvs. varer, som virksomheden normalt ville destruere.

Moms ved gratis overdragelse af overskudsvarer
Hvis varerne derimod doneres eller gives bort gratis, skal virksomheden betale såkaldt udtagningsmoms beregnet af varernes indkøbs- eller fremstillingspris. Udtagningsmomsen skal beregnes af indkøbs- eller fremstillingsprisen også selv om varens reelle værdi er langt mindre på overdragelsestidspunktet.

Moms ved destruktion af overskudsvarer
Afleveres overskudsvarerne til destruktion får det ingen momsmæssig konsekvens. Virksomheden bør i sådanne tilfælde sikre sig en form for dokumentation for afleveringen.

Konklusion
Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om udtagningsmoms kun kommer i anvendelse, når der er tale om ”gratis-donationer”. Hvis der betales et vederlag for varerne - herunder et symbolsk beløb - er det dette beløb, der skal betales salgsmoms af.

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig