Kørsel og fradrag i 2019

Torsdag, 20. december 2018

Kørselsgodtgørelse til medarbejdere
Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil.
Man er også berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man eksempelvis anvender sin samlevers køretøj.
For, at godtgørelsen kan udbetales skattefrit til medarbejdere, er det en forudsætning, at arbejdsgiveren fører en fornøden kontrol hermed.

Kørselsgodtgørelse til selvstændige
Selvstændig erhvervsdrivende kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse for den erhvervsmæssige befordring, men kan til gengæld enten fradrage de faktiske udgifter til erhvervsmæssig transport eller foretage et fradrag i virksomhedens indkomst efter satserne for erhvervsmæssig kørsel.
Anvender den erhvervsdrivende virksomhedsskatteordningen, og bilen ikke indgår i virksomheden, kan den skattepligtige skattefrit få refunderet sine udgifter svarende til standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse på samme måde som medarbejdere.
Anvendes virksomhedsskatteordningen, og bilen indgår i virksomheden, kan standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse ikke anvendes, idet de faktiske udgifter for bilens drift fragår virksomhedens overskud.
Drives virksomheden i selskabsform, kan der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse på samme måde som for lønmodtagere, idet man i forhold til selskabet betragtes som lønmodtager.
Det er en forudsætning, at bilen ikke indgår i virksomheden.

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel 2019 2018
0 – 20.000   km 3,56 kr. pr. km 3,54 kr. pr. km
Over   20.000 km 1,98 kr. pr. km 1,94 kr. pr. km
Cykel,   knallert, 45 knallert, scooter 0,53 kr. pr. km 0,53 kr. pr. km

Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde
Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan få befordringsfradrag for udgifter til transport mellem hjem og arbejde. Ved beregning af transportvejen mellem hjem og arbejde behøver man ikke nødvendigvis vælge den korteste vej. Begrundelse herfor kan f.eks. være:
   • Den valgte transportvej er mere trafiksikker end den korteste vej.
   • Den valgte transportvej er hurtigere fremkommelig end den korteste vej.
   • Der bruges mindre brændstof ad den valgte transportvej.
En grundregel er, at de første 24 kilometer til og fra arbejde ikke giver ret til fradrag.

Satserne for befordringsfradrag

Befordring 2019 2018
0 –   24 km Intet   fradrag Intet   fradrag
24 –   120 km 1,98 kr. pr. km 1,94 kr. pr. km
Over   120 km 0,99 kr. pr. km 0,97 kr. pr. km
Over   120 km – udkantskommuner 1,98 kr. pr. km 1,94 kr. pr. km
Cykel,   knallert, 45 knallert, scooter 0,53 kr. pr. km 0,53 kr. pr. km
Passage af Storebælt - bil/motorcykel 110 kr. pr. passage 110 kr. pr. passage
Passage af Øresund - bil/motorcykel 50 kr. pr. passage 50 kr. pr. passage

Ved bopæl i visse udkantskommuner og med en daglig befordring mellem hjem og arbejde på over 120 km kan satsen på 1,98 kr. pr. km for 2019 (1,94 kr. pr. km for 2018) fortsat anvendes ved kørsel ud over 120 km.

Forøget fradrag
For personer med en indkomst under 278.100 kr. i 2019 forøges det beregnede kørselsfradrag med et tillæg på 64 pct. dog højst 15.400 kr. i 2019. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 278.100 kr. til 328.100 kr.. Maksimumbeløbet på kr. 15.400 nedsættes med 2% for hver 1.000 kr. den skattepligtige indkomst overstiger 278.100 kr.
Skat beregner automatisk det ekstra fradrag.

 

Information

Hos CK Revision & Regnskab samler vi med mellemrum udvalgte nyheder sammen i CK Update og sender til dig som kunde på mail. Du kan også læse alle nyhederne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål til nyhederne eller andre emner, står vi altid klar til at hjælpe dig