Årsregnskab

Mangler du hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet?
Vi hjælper gerne med udarbejdelse af årsregnskab som vi har stor erfaring med indenfor næsten alle brancher og typer af virksomheder, forretninger samt liberale erhverv.

Vi udarbejder årsregnskaber for enkeltmandsvirksomheder og selskaber der har fravalgt revision. Årsrapporterne udarbejdes efter årsregnskabsloven og gældende lovgivning for klasse A og B virksomheder

Virksomheden:
Årsregnskabet omfatter en driftsøkonomisk resultatopgørelse og balance for virksomheden. Bilag til selvangivelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst samt opgørelse af skattemæssigt afskrivningsgrundlag for driftsmidler og bygninger .

Personligt:
Der udarbejdes en indkomst og formueopgørelse samt kapitalforklaring over indehavers og ægtefælles personlige indtægter og udgifter. Her indregnes virksomhedens skattepligtige overskud og den endelige skat beregnes.