Bogføring

Vi tilbyder at foretage den løbende bogføring for små og mellemstore virksomheder, enten på virksomhedens eget bogføringssystem eller hos os på vores system.

I forbindelse med bogføringen vil vi sørge for at de enkelte posteringer bogføres på de rigtige konti, at der anvendes korrekt momskode og at bankkonto er afstemt.

På grundlag af den løbende bogføring kan vi udskrive en momsopgørelse samt indberette dette digitalt til SKAT. Momsopgørelserne udarbejdes enden månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis – alt efter din virksomheds størrelse

Vi kan også komme i din virksomhed og gennemgå egen bogføring, foretage evt. rettelser for herefter at udskrive et periode regnskab med tilhørende momsopgørelse – ligesom vi også kan foretage indberetningen til SKAT

Fjernsupport
Ved hjælp af fjernsupport via Team Viewer, er vi i stand til at overtage styringen af kundens computer via internettet – dette giver mulighed for hurtig hjælp ved et pludselig opstået problem. Det giver også mulighed for at vi kan gå online og se hvad kunden selv har indtastet og herefter rette evt. fejl inden de bogføres.