Budget

Budgetter er en væsentlig del af virksomhedens økonomiske styring. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af budgetter, som efter vores opfattelse er et vigtigt styrringsredskab for virksomheden og indehaveren. Vores budgetmodel kan nemt tilpassen den enkelte virksomhed og indeholder følgende:

  • Driftsbudget
  • Likviditetsbudget
  • Statusbudget

Disse 3 bestanddele udgør det samlede budget. Herudover kan det være nødvendigt at udarbejde et privatbudget.

Driftsbudget:
Driftsbudget bruges til at finde ud af, hvilke løbende omkostninger der forventes at være nødvendige for at drive virksomheden samt hvilken omsætning der forventes at være i virksomheden

Likviditetsbudget:
Et likviditetsbudget er en oversigt over forventede ind- og udbetalinger i virksomheden over en bestemt periode. Til forskel fra et driftsbudget indeholder et likviditetsbudget også udbetalinger til afvikling af gæld samt forskydning i indbetalinger fra debitorer og betaling til kreditorer.

Statusbudget:
Et statusbudget er en oversigt over virksomhedens aktiver (værdier) og passiver (gæld) på et bestemt tidspunkt i budgetforløbet. Det kan f.eks være pr 30.06 eller kvartalsvis. Statusbudgettet vil desuden også vise udviklingen i virksomhedens egenkapital.

Privatbudget:
Et privatbudget bruges til at finde ud af, hvor meget indehaveren har behov for at trække ud af virksomheden for at dække sine private udgifter eller andele heraf – det vil sige hvor meget ”løn” har indehaveren behov for at trække ud af virksomheden.